@mep9955r
Mon. - Fri. : 09.00 - 15.00

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

การแจ้งชำระเงิน (กรุณาระบุหัวข้อ E-mail ว่า "แจ้งชำระเงิน")


หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
และอีเมล์แจ้งร้านทาง Hi@NenaDesign.Net ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ


รายละเอียดการโอนเงิน
- รหัสตัวแทนจำหน่าย: 
- ชื่อ-นามสกุล ตัวแทนจำหน่าย: 
- โอนเข้าธนาคาร:
- วันและเวลาที่โอน: 
- ยอดเงินที่โอน: 


รายละเอียดสินค้า
- รหัสรายการสั่งซื้อ (ถ้ามี): 
- รายละเอียดสินค้า (รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวน): 


การจัดส่งสินค้า
- ชื่อที่อยู่ผู้ส่งสินค้า (ตัวแทนจำหน่าย): 
- ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้า (ลูกค้า): 
- ส่งสินค้าแบบลงทะเบียน หรือ EMS: 


 รายละเอียดอื่นๆ
- ข้อความที่ต้องการแจ้งร้านนีน่าดีไซน์ (ถ้ามี):